Zásady ochrany soukromí Eastern European Matchmaker

(1) Úvod a klíčové pojmy:

Eastern European Matchmaker, L.L.C., 7238 Theather Court, Fenton,Michigan 48430, USA, e-mail: agency@eematchmaker.com (my) jako provozovatel a správce služby Eastern European Matchmaker, seznamovací služby dostupné na www.easterneuropeanmatchmaker.com a jejích národních mutacích (Webová stránka) a poskytovatel dalších služeb dostupných přes Webovou stránku (Služby).

Jmenovali jsme zástupce pro ochranu osobních údajů v EU: pan Rodney Rogers, sídlící v České republice, kterého můžete kontaktovat na (agency@eematchmaker.com]

  • Zájemce je každý, kdo se přihlásí k odběru našeho newsletteru.
  • Uživatel je kdokoliv, kdo se registruje do Služby.
  • Smluvní podmínky znamená Smluvní podmínky užití Služby, tak jak jsou dostupné na Webové stránce

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste Uživatelem nebo Zájemcem (Vy) Tento dokument obsahuje důležité informace o Vašich právech.

(2) Proč pracujeme s Vašimi údaji, co nás k tomu opravňuje a o jaké osobní údaje se jedná?

(A) K poskytování našich Služeb: Abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme podle Smluvních podmínek. Konkrétně zobrazujeme vaše osobní údaje na Webové stránce podle Vaší volby a spojujeme Vás s ostatními uživateli. Také ověřujeme, zda jste registrováni v souladu se Smluvními podmínkami a na jaké funkce máte nárok. To je plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Za tímto účelem můžeme použít údaje, které jste nám poskytl nebo poskytnete v budoucnu při registraci nebo používání Služeb, zejména vaše jméno, pohlaví, věk, bydliště, záliby a seznamovací preference. Nezpracováváme záměrně zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) bez Vašeho souhlasu. Jedná se zejména údaje o Vašem zdraví, národnosti, náboženském vyznání nebo sexuální orientaci. Pokud takové údaje uvedete na svém profilu a rozhodnete se je zveřejnit, znamená to že svým rozhodnutím nám ukládáte údaje zveřejnit a poskytujete nám výslovný souhlas ke zpracování těchto údajů k takto omezenému účelu. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat aktualizací Vašeho profilu.

(B) K zasílání novinek: Pokud jste se přihlásil(a) k odběru novinek, zašleme Vám příležitostně newsletter o našich Službách abychom dodrželi své závazky. V případě, že jste provedl(a) registraci na naší Webové stránce a neodmítl(a) jste zasílání newsletterů ohledně našich služeb, jsme oprávnění Vám takovýto newsletter čas od času zaslat, protože se jedná o náš oprávněný zájem. Od zasílání novinek se můžete kdykoliv odhlásit, jak je uvedeno níže.

(C) K ochraně našich práv. Můžeme ověřit, zda Vy jako Uživatel neporušujete Podmínky Použití. Pokud je porušujete, můžeme bránit naše práva. Také poté, co zrušíte svou registraci, můžeme potřebovat Vaše údaje abychom potvrdili nebo ochránili naše práva. Takový účel je naším oprávněným zájmem. Můžeme použít údaje, které jste nám poskytl(a) nebo poskytnete v budoucnu registrací k našim Službám a také údaje o Vašem využívání našich Služeb. To může zejména znamenat Vaše jméno, kontaktní údaje a informace o Vašm využívání našich Služeb.

(3) Kdo s Vašimi údaji pracuje?

My jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, zejména v oblasti IT, jako zpracovatelé.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat?

Údaje dle bodu (A) - poskytování služeb  - budou zpracovávány po dobu Vaší registrace ke Službám.

Údaje dle bodu  (B) - zasílání newsletterů - budou zpracovávány dokud se neodhlásíte od zasílání newsletterů.

Údaje dle bodu (C) - ochrana našich práv - budou zpracovávány po dobu 5 let od zrušení Vaší registrace.

(5) Kde s Vašimi daty pracujeme?

S Vašimi údaji pracujeme v rámci EU a USA. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Jaká práva a ochranné prostředky máte k dispozici v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky) a opravu Vašich údajů (pokud jsou některé Vaše údaje nesprávné), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na agency@eematchmaker.com  a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies

Třetí strany, konkrétně Facebook a Google používají cookies, web beacons, a další technologie pro ukládání dat (Cookies) ke shromažďování nebo obdržení informací z Webové stránky a jiných částí internetu, které používají k měření a cílení reklamy. Můžete vypnout používání Cookies v nastavení Vašeho webového prohlížeče-    to collect or receive information from the Website and elsewhere on the internet and use that information to provide measurement services and target ads. You can disable the use of Cookies in your browser settings. Kromě toho můžete zrušit cílení reklam pomocí online nástrojů jako www.aboutads.info/choices a www.youronlinechoices.eu. Tím, že používáte naše webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasíte s jejich užitím podle těchto zásad ochrany soukromí. Žádné informace z cookies nespojujeme s  konkrétním uživatelem.

Užitečné informace

Kontakty